INDMELDELSE

INDMELDELSE I NYBORG SLOT BUELAUG


KONTINGENTER

Kontingentet for 2022:

Kr. 300,00 for voksne, efterfølgende betales der kr. 100,00 pr. person i husstanden, uanset om det er børn eller voksne.

Studerende : 150,00 pr. år.

Børn og Unge under 18 år: 150,00 kr. pr. år.

Passivt medlem 100 kr. pr. år.

Indmeldesgebyr . Kr. 50.-

Ved for sen betaling af årskontingentet, (efter 29. febr) , betales indmeldelsesgebyr kr. 50.-

Gælder fra 2020

Du kan indbetale passende kontigent, samt skrive dit navn på overførelsen, så er du medlem med det samme

Frørup AndelskasseReg: 5960
Kontonr: 0008058901

Ved indmeldelse bedes du også sende en e- mail til: nsblforening@gmail.com med oplysning om navn, adresse, og e- mail adresse, som kun bliver kendt af bestyrelsen.

Hvis du ønsker at støtte Buelauget økonomisk men ikke agter at skyde og deltage i klubbens egne arrangementer, kan man blive passivt medlem.

Ved indmeldelse efter 1. aug. betales halv kontingent.