INDMELDELSE


INDMELDELSE I NYBORG SLOT BUELAUG

Du kan rette henvendelse direkte til vores kasserer Lars på 41 50 17 13 eller  

maretti-clemensen@turbopost.dk

KONTINGENTER

Kontingentet for 2020:

Kr. 300,00 for voksne, efterfølgende betales der kr. 100,00 pr. person i husstanden, uanset om det er børn eller voksne.

Studerende :  150,00 pr. år.

Børn og Unge under 18 år: 150,00 kr. pr. år.

Passivt medlem 100 kr. pr. år.

Indmeldesgebyr . Kr. 50.-

Ved for sen betaling af årskontingentet, (efter 29.  febr) , betales indmeldelsesgebyr kr. 50.-

Gælder fra 2020

Ved indmeldelse efter 1. aug. betales halv kontingent.

Registrering og konto nr:

 Du kan indbetale passende kontigent, samt skrive dit navn på overførelsen, så er du medlem med det samme

Frørup AndelskasseReg: 5960

Kontonr: 0008058901

Husk også at sende en e-mail til Lars, med navn og adresse, samt tlf. nr. og e-mail adresse, når du indmelder dig.

Hvis du ønsker at støtte Buelauget økonomisk men ikke agter at skyde og deltage i klubbens egne arrangementer, kan man blive passivt medlem.