CLOUT SKYDNING


CLOUT SKYDNING


Clout Skydning er et billede på tidligere tiders krigsførelse, hvor bueskytterne stod opstillet i række og geled, og afgav sværme af pile mod en fremrykkende hær, eller ind over fæstningens forsvarsværk. Evnen til at bedømme hvilken bane en pil skal have for at ramme et mål på stor afstand sættes på prøve.

Det er en helt speciel fornemmelse at skyde efter et mål på den afstand, og at afgive sine pile samtidig med alle andre på linien. Målet "Clout" mærket er en stage med et flag som markerer Centrum i en skydeskive opmærket på jorden. Inderste af i alt 6 cirkler er 92 cm. ( 1. yard ) i diameter.

For hver cirkel øges radius med 46 cm. Skivens cirkler har følgende mål: 92 - 184 - 276 - 368 - 460 - 552 cm. I diameter.

Afstand til "Clout" mærket er for seniorer 150 yards (137,16 m.), og for juniorer 100 yards (91,44 m.)

POINT.

Point skala går fra 6 til 1 point. Pil i inderste cirkel giver 6 point. Point tælles op ved at en "måle linie", som har markeringer med 46 cm. Interval, fastgøres på Clout stagen. Herefter går dommer og kontrollør  rundt om stagen og afgør ved markeringerne på linien, hvor mange point den enkelte pil har fået.

Den skytte som efter 3 gange 3 pile har fået flest point vinder.