BESTYRELSE

Nyborg Slot Bugelaugs bestyrelse.

Formand: Ole Brandt - Tlf: 4021 5787 - nyborgslotbuelaug@gmail.com 

Næstformand: Anja Nielsen -  

Kasserer: Søren Bonde - 

Bestyrelsesmedlem: Erling Krog Rasmussen - 

Bestyrelsesmedlem: Niels Glud

Bestyrelsessuppleant: Lars Falkenberg

Revisor: Steen

Revisersuppleant:  Pernille