Meddelelser

Hej alle medlemmer af Nyborg Slot Buelaug..
Vi har allerede nu fået indbydelse til deltagelse i Danehof marked 2020. Jeg kender ikke datoen for sidste tilmelding , men dem der har lyst til at deltage bør allerede nu overveje det..
Markedet vil i år være åbent fredag d. 3.juli 12-18. Lørdag d. 4. juli 10-18. Søndag d. 5.juli 10-15. Bemærk at det er udvidet til 3 dage , da der IKKE er noget Kampmarked til september..
Der sættes lejr og skydebane op torsdag d.2.juli, og der tages ned søndag efter kl 15.
Overvej flg : Sætte lejr og skydebane op og tage ned om søndagen. Passe buebane. Deltag som kriger, bueskytte eller lign til stor slag.. Bliver man og sover i lejren. Skal der laves mad, der udleveres råvarer til dette..Har man hest/heste, hunde, geder får ell. lign med, eller sætter en salgsbod op med div. varer. Deltager man i optog ..Alt sådant noget vil arrangørerne gerne vide.. Jeg vil IKKE have nogen tilbagemeldinger nu.Overvej det.. Vent til vi har en deadline, så laver vi en nærmere plan..Mere om det senere.
Mvh Ole


Den 11. jan. 2020
Hej alle..
Allerførst rigtig godt nytår til alle. Dernæst skal jeg hilse fra kassereren Lars og sige, at kontingentet for 2020 bedes indbetalt til foreningskontoen (5960 0008058901), inden 29. feb.. Ellers betragtes det som en udmelding , og en indmelding kræves efterfølgende..Seniorer betaler 300 kr plus 100 kr for de næste medlemmer i HUSSTANDEN. For juniorer og unge under uddannelse er det halv pris.. Derudover betales indmeldingsgebyr på kr. 50,-.  Efter 1. aug. betales halv kontingent.
Vi har jo generalforsamling midt i marts, og der er jeg på valg som formand , og jeg modtager IKKE genvalg..Hvis der er nogen der har lyst /tid til at blive formand , så lad endelig mig hører det..Bestyrelsen hjælper selvfølgelig den nye formand, og evt nye bestyrelsesmedlemmer, i gang. Man bliver ikke bare lige kastet ud på dybt vand..Man skal bare spørge, der er ikke nogen dumme spørgsmål..Jeg melder tilbage ang. bestyrelsesmøde her først i feb. ,så man kan komme med relevante forslag til generalforsamlingen..Dato for den kommer senere..Ring eller skriv til mig hvis der er nogen spørgsmål til alt dette her..
Mvh Ole, formand..


Referat fra bestyrelsesmødet d. 28.10-2019

Deltagere: Ole H, Lars, Ole B, Anja og undertegnede

Afbud: Jesper

1. Lars får priser på røde t-shirts med klublogo

2. Da vi har været flittige til at deltage i arrangementer, er klubbens økonomi god. Vi er pt. 67 medlemmer

3. Opfølgning på kampmarkedet, vi forventer det sidste er afholdt og at det fremadrettet afholdes sammen med Danehof.

4. Høststævnet, var desværre planlagt samtidigt med andre lignende arrangementer, men de 12 mand der deltog, havde en god dag. Vi forventer at det er kommet for at blive og vil være mere opmærksomme på dato i eftersommeren. Tænker lidt ændringer, f. eks. At de bedste 5 skyder om de tre placeringer i hver gruppe.

5. Juleskydning bliver d. 15.december kl. 10-13

Årets Laugsmester skal kåres og have den flotte klubstatue til låns. Derfor bliver afleveringsdato af statue til formanden d. 1. Dec.

Anja og Ole handler ind til julehygge, kom frisk og lad os se om vi igen kan fylde klubhuset op.

6. Der har været et ønske fra "værkstedsfolket" om en ny spånsuger, denne anskaffes

Vi har desuden behov for ny ovn, køleskab og fryser i køkkenet samt ny støvsuger, så klubhuset er velfungerende. Der indkøbes også diverse pile og skydeskive materialer.

På kampmarkedet blev vi opmærksomme på at klubben mangler en del lejrudstyr, f.eks gryder,køkkenredskaber, træspande, trækasser, plastickasser m.m. Lars, Ole og Anja indkøber dette.

7. Der er kommet et forslag om et åbenthus arrangement til foråret, der nedsættes en arbejdsgruppe på generalforsamlingen.

Det er ligeledes et ønske fra bestyrelsen at der nedsættes andre grupper med særligt ansvar for mindre dele af klubbens opgaver f.eks. (Forslag modtages meget gerne)

• værksted/ klubhus

• buebane/ bålhytte

• historisk

• undervisning/skole/ " socialt ansvar"

Da vi alle har forskellige interesser for at deltage, håber vi, at I alle vil tænke over, hvor I kan hygge jer mest med ting der er på to do listen, for vi har den klub vi gerne vil have fremover.

Referent Heidi


Hej alle
Så er Danehofmarkedet overstået. Vi indtjente 10.920 kr til klubben . Det er 550 mennesker vi har haft igennem.. Sammenlagt har vi skrabet omkring 29.000 kr sammen til klubkassen indtil nu i år ,når vi lægger alle aktiviteter sammen.. Det synes jeg er imponerende .
Jeg vil gerne sende en stor tak til dem der har givet en hånd med.Det er så godt gået ..Og jeg siger stadig, at lidt hjælp er bedre end ingenting. ..Det er bedre at komme 3 timer ,end slet ikke at komme..Men det er stadig næsten den samme trofaste flok der skaber det her til alles bedste.. Hvis bare 10 medlemmer mere ville komme og hjælpe nogle timer ville det være en kæmpe hjælp.
Hvis ikke , bliver vi nok nødt til at sige nogle af aktiviteterne fra , og dermed mindre indtjening , og dermed dårligere økonomi ..
Jeg kan for mit eget vedkommende mærke ,at jeg har nået min øvre grænse for aktiviteter..Jeg mærker at der er flere der også virker noget slidte og trætte ind imellem..
Der var en der sagde engang, at hvis man løfter i flok ,er byrden mindre til den enkelte..Det er jo så rigtigt..Det var et fantastisk godt danehofmarked, men kors hvor var det varmt.
Endnu engang stor tak til alle der bidrog...
Formanden