Meddelelser

Hej alle medlemmer af buelauget..
Nyborg Kommune har i dag meddelt, at nedlukning af vores bane og klubhus
forlænges til og med mandag d. 13. april.. Vi følger selvfølgelig
Kommunes og Myndighedernes anvisninger.
Der er rigtig ærgerligt for os , men meget mere for de mange der er
syge. Det er uhyggelige tal der kommer frem i Nyhederne. Jeg kender
faktisk en person der blev indlagt på Svendborg Sygehus for senere at
blive overflyttet til Odense..Så det er ikke noget vi skal spøge med..Så
jeg beder indtrængende om,at vi alle overholder de regler der er pålagt
os som forening.. Jeg ville være ked af at Kommunen kontaktede mig fordi
nogen er blevet set bruge området..Jeg kommer der selv en til to gange
om ugen for at se til huset og banerne ,om alt er ok . Indbrud ,
vandskade ,strømafbrydelse , løse net mm. Jeg håber at alle har det
godt. Vi skal nok komme over det, men det tager nok noget tid..Rigtig
god Påske og sommer til alle hvis vi ikke ses i nærmeste fremtid..
Mvh Ole. formand

Hej alle i Bueklubben..
Den seneste udvikling i Corona virus sagen gør at jeg aflyser
Bueklubbens generalforsamling på søndag d. 15. marts.. Det er
myndighedernes anbefaling at man IKKE samles til møder og lign , for
ikke at risikere en spredning af virus..Jeg har allerede på nuværende
tidspunkt fået meldinger fra medlemmer om, at de ikke kommer til
generalforsamling på søndag..
Så derfor beslutningen om aflysning..Der bliver indkaldt til ny
generalforsamling senere når situationen taler for det..
Mvh Ole Hansen , formand..


Dagsorden:

 1. Formanden byder velkommen .

 2. Valg af dirigent og referent, bestyrelsen foreslår Heidi Neumann. Valg af 2 stemmetællere..

 3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden..

 4. Aflæggelse af årsregnskab ,ved kassereren..

 5. Budget for 2020/21,ved kassereren.

 6. Indkomne forslag.

 7. Fastsættelse af kontingenter. Nuværende er flg.: Seniorer 300kr. Plus 100kr. pr. efter flg. familiemedlemmer i hus standen.Unge op til 18 år og studerende 150 kr.. Passive 100kr.Indmeldelsesgebyr 50 kr..

 8. Valg af formand, Ole H modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ole Brandt..(nuværende næstformand)

 9. Evt. valg af ny næstformand hvis Ole B vælges til formand.

  Valg af sekretær, Heidi Neumann modtager genvalg..

  Valg af bestyrelsesmedlem ,Jesper Nielsen modtager ikke genvalg.

  Valg af suppleant til bestyrelsen.

  Valg af en revisor og en revisor suppleant..Modtager de nuværende genvalg? Personer der ønsker en bestyrelsespost henvender sig til formanden og fremsætter sit ønske..På mail et par dage før generalforsamlingen..

 1. Eventuelt..Der foreslås arbejdsgrupper til at varetage forskellige opgaver .Der er allerede flere der har meldt sig..

 2. Mvh. Ole Hansen,formand

Hej alle medlemmer af Nyborg Slot Buelaug..
Vi har allerede nu fået indbydelse til deltagelse i Danehof marked 2020. Jeg kender ikke datoen for sidste tilmelding , men dem der har lyst til at deltage bør allerede nu overveje det..
Markedet vil i år være åbent fredag d. 3.juli 12-18. Lørdag d. 4. juli 10-18. Søndag d. 5.juli 10-15. Bemærk at det er udvidet til 3 dage , da der IKKE er noget Kampmarked til september..
Der sættes lejr og skydebane op torsdag d.2.juli, og der tages ned søndag efter kl 15.
Overvej flg : Sætte lejr og skydebane op og tage ned om søndagen. Passe buebane. Deltag som kriger, bueskytte eller lign til stor slag.. Bliver man og sover i lejren. Skal der laves mad, der udleveres råvarer til dette..Har man hest/heste, hunde, geder får ell. lign med, eller sætter en salgsbod op med div. varer. Deltager man i optog ..Alt sådant noget vil arrangørerne gerne vide.. Jeg vil IKKE have nogen tilbagemeldinger nu.Overvej det.. Vent til vi har en deadline, så laver vi en nærmere plan..Mere om det senere.
Mvh Ole


Den 11. jan. 2020
Hej alle..
Allerførst rigtig godt nytår til alle. Dernæst skal jeg hilse fra kassereren Lars og sige, at kontingentet for 2020 bedes indbetalt til foreningskontoen (5960 0008058901), inden 29. feb.. Ellers betragtes det som en udmelding , og en indmelding kræves efterfølgende..Seniorer betaler 300 kr plus 100 kr for de næste medlemmer i HUSSTANDEN. For juniorer og unge under uddannelse er det halv pris.. Derudover betales indmeldingsgebyr på kr. 50,-.  Efter 1. aug. betales halv kontingent.
Vi har jo generalforsamling midt i marts, og der er jeg på valg som formand , og jeg modtager IKKE genvalg..Hvis der er nogen der har lyst /tid til at blive formand , så lad endelig mig hører det..Bestyrelsen hjælper selvfølgelig den nye formand, og evt nye bestyrelsesmedlemmer, i gang. Man bliver ikke bare lige kastet ud på dybt vand..Man skal bare spørge, der er ikke nogen dumme spørgsmål..Jeg melder tilbage ang. bestyrelsesmøde her først i feb. ,så man kan komme med relevante forslag til generalforsamlingen..Dato for den kommer senere..Ring eller skriv til mig hvis der er nogen spørgsmål til alt dette her..
Mvh Ole, formand..


Referat fra bestyrelsesmødet d. 28.10-2019

Deltagere: Ole H, Lars, Ole B, Anja og undertegnede

Afbud: Jesper

1. Lars får priser på røde t-shirts med klublogo

2. Da vi har været flittige til at deltage i arrangementer, er klubbens økonomi god. Vi er pt. 67 medlemmer

3. Opfølgning på kampmarkedet, vi forventer det sidste er afholdt og at det fremadrettet afholdes sammen med Danehof.

4. Høststævnet, var desværre planlagt samtidigt med andre lignende arrangementer, men de 12 mand der deltog, havde en god dag. Vi forventer at det er kommet for at blive og vil være mere opmærksomme på dato i eftersommeren. Tænker lidt ændringer, f. eks. At de bedste 5 skyder om de tre placeringer i hver gruppe.

5. Juleskydning bliver d. 15.december kl. 10-13

Årets Laugsmester skal kåres og have den flotte klubstatue til låns. Derfor bliver afleveringsdato af statue til formanden d. 1. Dec.

Anja og Ole handler ind til julehygge, kom frisk og lad os se om vi igen kan fylde klubhuset op.

6. Der har været et ønske fra "værkstedsfolket" om en ny spånsuger, denne anskaffes

Vi har desuden behov for ny ovn, køleskab og fryser i køkkenet samt ny støvsuger, så klubhuset er velfungerende. Der indkøbes også diverse pile og skydeskive materialer.

På kampmarkedet blev vi opmærksomme på at klubben mangler en del lejrudstyr, f.eks gryder,køkkenredskaber, træspande, trækasser, plastickasser m.m. Lars, Ole og Anja indkøber dette.

7. Der er kommet et forslag om et åbenthus arrangement til foråret, der nedsættes en arbejdsgruppe på generalforsamlingen.

Det er ligeledes et ønske fra bestyrelsen at der nedsættes andre grupper med særligt ansvar for mindre dele af klubbens opgaver f.eks. (Forslag modtages meget gerne)

• værksted/ klubhus

• buebane/ bålhytte

• historisk

• undervisning/skole/ " socialt ansvar"

Da vi alle har forskellige interesser for at deltage, håber vi, at I alle vil tænke over, hvor I kan hygge jer mest med ting der er på to do listen, for vi har den klub vi gerne vil have fremover.

Referent Heidi


Hej alle
Så er Danehofmarkedet overstået. Vi indtjente 10.920 kr til klubben . Det er 550 mennesker vi har haft igennem.. Sammenlagt har vi skrabet omkring 29.000 kr sammen til klubkassen indtil nu i år ,når vi lægger alle aktiviteter sammen.. Det synes jeg er imponerende .
Jeg vil gerne sende en stor tak til dem der har givet en hånd med.Det er så godt gået ..Og jeg siger stadig, at lidt hjælp er bedre end ingenting. ..Det er bedre at komme 3 timer ,end slet ikke at komme..Men det er stadig næsten den samme trofaste flok der skaber det her til alles bedste.. Hvis bare 10 medlemmer mere ville komme og hjælpe nogle timer ville det være en kæmpe hjælp.
Hvis ikke , bliver vi nok nødt til at sige nogle af aktiviteterne fra , og dermed mindre indtjening , og dermed dårligere økonomi ..
Jeg kan for mit eget vedkommende mærke ,at jeg har nået min øvre grænse for aktiviteter..Jeg mærker at der er flere der også virker noget slidte og trætte ind imellem..
Der var en der sagde engang, at hvis man løfter i flok ,er byrden mindre til den enkelte..Det er jo så rigtigt..Det var et fantastisk godt danehofmarked, men kors hvor var det varmt.
Endnu engang stor tak til alle der bidrog...
Formanden