Meddelelser

Referat af bestyrelsesmøde den 8. Nov. 2020

Arrangementer resten af året:

3 D skydning udskyder vi til foråret/sommeren. Der var ikke det store fremmøde sidst, muligvis pga. corona, muligvis fordi det er ved at blive vinter.

Juleskydning vil blive søndag 13 dec., og det med det store forbehold at vi må samles efter gældende coronarestriktioner.

Vi vil lave det som en Pope Young skydning, bare med nisser og balloner i stedet for skiver.

Hvordan det ellers vil være, melder vi ud senere, når vi kender coronarestriktionerne.

Vedtægtsændringer:

Vi har et par ting vi gerne vil ændre i vores vedtægter. Vi melder ud med et forslag senere inden generalforsamlingen.

Jes Lysgaard:

Han kommer på søndag og underviser i bueskydning. Desværre kan vi kun være 10 samlet, så det er ikke alle der har meldt sig til som kan være med.

Han skal have 1000 kr. i transportomkostninger. Det betaler klubben.

mvh

Ole Brandt

FormandReferat fra bestyrelsesmødet d. 28.10-2019

Deltagere: Ole H, Lars, Ole B, Anja og undertegnede

Afbud: Jesper

1. Lars får priser på røde t-shirts med klublogo

2. Da vi har været flittige til at deltage i arrangementer, er klubbens økonomi god. Vi er pt. 67 medlemmer

3. Opfølgning på kampmarkedet, vi forventer det sidste er afholdt og at det fremadrettet afholdes sammen med Danehof.

4. Høststævnet, var desværre planlagt samtidigt med andre lignende arrangementer, men de 12 mand der deltog, havde en god dag. Vi forventer at det er kommet for at blive og vil være mere opmærksomme på dato i eftersommeren. Tænker lidt ændringer, f. eks. At de bedste 5 skyder om de tre placeringer i hver gruppe.

5. Juleskydning bliver d. 15.december kl. 10-13

Årets Laugsmester skal kåres og have den flotte klubstatue til låns. Derfor bliver afleveringsdato af statue til formanden d. 1. Dec.

Anja og Ole handler ind til julehygge, kom frisk og lad os se om vi igen kan fylde klubhuset op.

6. Der har været et ønske fra "værkstedsfolket" om en ny spånsuger, denne anskaffes

Vi har desuden behov for ny ovn, køleskab og fryser i køkkenet samt ny støvsuger, så klubhuset er velfungerende. Der indkøbes også diverse pile og skydeskive materialer.

På kampmarkedet blev vi opmærksomme på at klubben mangler en del lejrudstyr, f.eks gryder,køkkenredskaber, træspande, trækasser, plastickasser m.m. Lars, Ole og Anja indkøber dette.

7. Der er kommet et forslag om et åbenthus arrangement til foråret, der nedsættes en arbejdsgruppe på generalforsamlingen.

Det er ligeledes et ønske fra bestyrelsen at der nedsættes andre grupper med særligt ansvar for mindre dele af klubbens opgaver f.eks. (Forslag modtages meget gerne)

• værksted/ klubhus

• buebane/ bålhytte

• historisk

• undervisning/skole/ " socialt ansvar"

Da vi alle har forskellige interesser for at deltage, håber vi, at I alle vil tænke over, hvor I kan hygge jer mest med ting der er på to do listen, for vi har den klub vi gerne vil have fremover.

Referent Heidi