Nyborg Slot Buelaug
Velkommen

 VELKOMMEN TIL NYBORG SLOT BUELAUG.


Vi er en aktiv forening af bueskytter, som skyder med buer af kunstfiber, recurvebuer, langbuer af træ og andre klassiske buer uden sigtemidler.

Vi har et godt samarbejde med Nyborg Slot, og medvirker i Danehofmarkedet, Nyborg Kampdage, julemarkedet og andre lignende arrangementer.
Vi har skydebane og klubhus i Vindinge, hvor vi også dyrker fællesskabet og det sociale samvær.
Alle er velkomne til at besøge os (helst efter aftale) og prøve at skyde med bue og pil.


WELCOME TO NYBORG SLOT BUELAUG. 

We are an active association of archers who shoot with artificial fiber arches, recurve arches, wooden longbows and other classic arches with no sights.We have a good cooperation with Nyborg Castle, and participate in the Danehof market, Nyborg Kampdage, the Christmas market and other similar events.We have a shooting range and clubhouse in Vindinge, where we also grow the community and socializing.Everyone is welcome to visit us (preferably by appointment) and try to shoot with bow and arrow.


  Næste laugskydning er Mand. den 17.- Juni kl 19.- 2019

  Skydning ved Hesselhuset er i år onsd. 3. Juli, og torsd. den 4. Juli.


  Kære medlem af Nyborg Slot Buelaug

  Vi har i bestyrelsen besluttet at tilbyde en introduktion/undervisning i bueskydning for nye medlemmer, og andre som gerne vil have en grundlæggende undervisning i bueskydning.

  Vi vil komme ind på følgende emner:

  - Skydestilling, optræk, sigte, ankerpunkt, slip

  - Buetyper, pile og grej

  - Sikkerhedsregler, skydeformer (skiveskydning, 3D skydning)

  - Nyborg Slot Buelaug - hvad laver klubben, Danehof marked, Sankt Mads osv.

  Som udgangspunkt vil det foregå 3-4 gange af 1 times varighed, med både teori og praktisk skydetræning på skydebanen. F.eks 4 søndage i træk fra 9-10, men det kan også være en hverdags aften. Det tager vi stilling til når vi ved hvem der melder sig til, og hvornår folk har mulighed for det.

  Er du interesseret, så henvend dig til Ole Brandt 40215787 ole7br@gmail.com

  Mvh

  Ole Brandt

  Næstformand


  Kontakt. OBS. Her kan du komme med indlæg, gode forslag, ris eller ros.